آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون آنلاین پایه هفتم

با سلام
پس از ورود به پنل سوال را پاسخ داده و ثبت نمایید.

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون آنلاین زیست هشتم


برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون زیست نهم

با سلام
لطفا بادقت به زمان آزمون را انجام دهید.
پس از پایان پاسخگویی به امتحان حتما آزمون را ثبت کنید.
پس از پایان زمان سایت به شکل خودکار از صفحه آزمون خارج میشود.

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.