تکالیف نوروزی  
سلام به دختران عزیزم
جهت پربار نمودن ایام فراغت نوروزی فعالیت هایی برای شما تدارک دیده شده است.
لذا بر اساس پایه تحصیلی خود ، فایل های pdf را دریافت و فیلم ها را مشاهده نمایید.
 
موفق باشید
 
پایه هشتم
 
دختران گل پایه هشتم روی عکس زیر کلیک کنید و فعالیت های نوروزی خود را دریافت نمایید.
 
 
 

فیلم های آموزشی فیزیک هفتم

     
 
پایه نهم
 
دختران گل پایه نهم روی عکس زیر کلیک کنید و فعالیت های نوروزی خود را دریافت نمایید.
 
 
پایه هفتم
 
دختران گل پایه هفتم روی عکس زیر کلیک کنید و فعالیت های نوروزی خود را دریافت نمایید.
 
 

آموزش اسکچاپ

 بر روی عکس کلیک کنید و وارد آموزش اسکچاپ شوید.
     
 

سبک زندگی

     
 

اخبار/مقالات

     
 

تاریخ و جغرافیا